TIMNA   COPPER   MINES

English  |  Hebrew  |  

דף הבית >> מוצרים >> צורבים אמוניאקליים


צורבים אמוניאקאליים
 

מכרות נחושת תמנע הינה הספק היחיד והבלעדי של תמיסות צורבים המכילות אמוניה ומשמשות את תעשיית המעגלים המודפסים של מדינת ישראל. פעולה זו תורמת רבות גם לאיכות הסביבה – לולא תמנע הייתה קולטת את אותן תמיסות טעונות נחושת, הן היו נשלחות להשמדה ברמת חובב ומזהמות את הסביבה. תהליך הקליטה וההשלמה של הצורבים בתמנע מאושרת על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

תמנע ולקוחותיה יוצרים מעגל סגור: תמיסות צורב "לבנות" טריות נשלחות ללקוח, ולאחר השימוש חוזרות ממנו תמיסות "כחולות" טעונות נחושת. בתמנע משקעים את הנחושת מהתמיסות בעזרת זרם חשמלי באמבטיות אלקטרוליזה, מעשירים את התמיסות במלחי אמוניה ושולחים חזרה ללקוח. תחמוצת הנחושת שוקעת באמבטיות האלקטרוליזה בצורת אבקה דקה, לאחר מכן היא נשטפת ומשמשת בתור חומר גלם לייצור פחמת הנחושת.

הצורבים האמוניאקליים של תמנע מכילים תוספים מיוחדים אשר מאפשרים צריבה יעילה, עדינה וללא תופעה של צריבה מתחת לציפוי ההגנה.

בוצת נחושת אשר שוקעת בתחתית אמבטיות אלקטרוליזה


Go Back  Print  Send Page

 

מכרות נחושת תמנע בע"מ, דואר-נע אילות 8880200, ישראל
טל': 08-6374171   פקס: 08-6374174

timna@timna.co.il

תאריך עדכון אחרון של האתר: 10/08/2018

 

לייבסיטי - בניית אתרים