TIMNA   COPPER   MINES

English  |  Hebrew  |  

דף הבית >> איכות הסביבה

תמנע ואיכות הסביבה

הסיסמה של חברת תמנע: "הפסולת שלכם היא חומר הגלם שלנו"

חברת מכרות נחושת תמנע תורמת רבות לאיכות הסביבה בכך שהיא משתמשת בשיטות ותהליכים מבוססים על עקרונות המיחזור. בתמנע מטפלת בפסולות רעילות ומהוות סיכונים סביבתיים, והופכת אותן למוצרים יקרי-ערך ובעלי ניקיון בדרגות הגבוהות המצויות בשוק העולמי.

פחמת נחושת בסיסית

אחד ממוצריה היחודיים של חברת מכרות נחושת תמנע היא פחמת נחושת בסיסית
(Basic Copper Carbonate). מוצר זה מופק ממיחזור מלא של תמיסות צריבה של מעגלים מודפסים רב-שכבתיים המגיעות לתמנע מכל רחבי הארץ. לולא הייתה תמנע ממצה את הנחושת מתוך התמיסות הללו והופכת אותה למוצר יקר-ערך, היו התמיסות נשלחות להטמנה ברמת חובב ומזהמות את הטבע.

צורבים אמוניאקליים

מכרות נחושת תמנע היא הספק היחיד והבלעדי של תמיסות צורבים המכילות אמוניה ומשמשות את תעשיית המעגלים המודפסים של מדינת ישראל. פעולה זו תורמת רבות גם לאיכות הסביבה – לו תמנע לא הייתה קולטת את אותן תמיסות טעונות נחושת, הן היו נשלחות להשמדה ברמת חובב ומזהמות את הסביבה. תהליך הקליטה וההשלמה של הצורבים בתמנע מאושרת על ידי משרד לאיכות הסביבה.

תמנע ולקוחותיה יוצרים מעגל סגור: תמיסות צורב "לבנות" טריות נשלחות ללקוח, ולאחר השימוש חוזרות ממנו תמיסות "כחולות" טעונות נחושת. בתמנע משקעים את הנחושת מהתמיסות בעזרת זרם חשמלי באמבטיות אלקטרוליזה, מעשירים את התמיסות במלחי אמוניה ושולחים חזרה ללקוח. נחושת שוקעת באמבטיות אלקטרוליזה בצורת אבקה דקה, נשטפת ומשמשת בתור חומר גלם לייצור גופרת נחושת.

גרגרי אלומיניום

חומרי הגלם מתוכם מייצרים בתמנע גרגרי אלומיניום הם פריטי אלומיניום מתכתי המגיעים לתמנע ממקורות שונים: פחיות שתייה הנאספות ומועברות לתמנע מתאגיד המיחזור (א.ל.ה.), תבניות אפיה, שפופרות וכדומה. ראוי לציון שמיחזור פריטים עשויי אלומיניום תורם רבות לאיכות הסביבה ולשימוש חוזר בחומרי גלם עתירי ממון.


Go Back  Print  Send Page

 

מכרות נחושת תמנע בע"מ, דואר-נע אילות 8880200, ישראל
טל': 08-6374171   פקס: 08-6374174

timna@timna.co.il

תאריך עדכון אחרון של האתר: 10/08/2018

 

לייבסיטי - בניית אתרים